Bloxbouw
Bouwkundig teken- en adviesburo

Bosweg 24
5927PL  Venlo

Sluisstraat 92

5712BH   Someren

Tel. 077-8515533

Tel. 06-52224022 (Venlo)
Tel. 06-52681815 (Someren)

info@bloxbouw.nl
www.bloxbouw.nl


"Onze service gaat
verder dan van
8.00 tot 17.00 uur..."

"Goed advies hoeft niet veel te kosten,
maar kan wel veel opleveren..."

De vergunningcheck


Online checken of u een omgevingsvergunning nodig heeft
Via de vergunningcheck kunt u uitzoeken of u een omgevingsvergunning voor uw bouwplannen nodig heeft en zo ja welke. Soms heeft u ook een vergunning voor andere activiteiten nodig. Bijvoorbeeld voor het kappen van een boom. Of voor het aanleggen van een uitrit.

Snel weten of u voor uw werkzaamheden een vergunning nodig heeft?  Doe dan eerst de vergunningcheck op vergunningcheck.nl

Vindt u het invullen van de vergunningcheck moeilijk. Geen probleem. Deze kunnen wij uiteraard ook kostenloos voor u invullen.Vergunningsvrij (ver)bouwen)
In sommige gevallen heeft u geen vergunning nodig en is bouwen, verbouwen of slopen vergunningsvrij.
Dan mag u starten met de bouw zonder dat de gemeente uw plan voorafgaand aan de werkzaamheden inziet.
Vergunningsvrij betekent echter niet vrij van voorschriften.
Elk bouwwerk moet aan de regels uit het Bouwbesluit, het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek voldoen en vallen binnen de bestemmingsplanregels.
Een bouwtekening maken is dus zeer verstandig. Meer informatie over vergunningsvrij bouwen kunt u in vinden op vergunningsvrijbouwen.com


Vergunning en meldingsplicht bij slopen
Als u een gebouw wilt laten slopen, moet de sloper dit verplicht melden bij de gemeente als:

- er bij de sloop meer dan 10 m3 afval vrijkomt;
- als u ook asbest moet verwijderen.